SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Klienti SeniorCentra Hradec Králové na leteckém dni

V Hradci se konal další ročník Open Skies for handicapped, což je charitativní akce, kterou od roku 2008 pořádají Letecké služby Hradec Králové a.s. Cílem akce je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním zážitek z vyhlídkového letu. Akce je pořádána za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a dalších partnerů. Vyhlídkové lety jsou zabezpečovány Vzdušnými silami Armády České republiky a Centrem leteckého výcviku Pardubice.

Již druhý rok jsme byli této akce součástí a mohli našim klientům zprostředkovat zážitek. Jsme moc rádi, že si to klienti užili a těšíme se na další ročník.

 Další článek