SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

KOLEGIUM SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Dne 10. 4. 2024 vzniklo kolegium sociálních pracovníků ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, DOMOVA U BIŘIČKY HRADEC KRÁLOVÉ a SENECURA SENIORCENTRA HRADEC KRÁLOVÉ zastoupeného ředitelem Martinem Trávníčkem.

Jsme rádi, že můžeme být součástí této unikátní formy spolupráce veřejné správy a poskytovatelů sociálních služeb v Hradci Králové.

Kolegium sociálních pracovníků si klade za cíl realizovat vzájemnou spolupráci a koordinaci svých činností při zajištění potřebné pomoci a podpory klientům – žadatelům o poskytnutí pobytové sociální služby domov pro seniory a nebo domov se zvláštním režimem v zařízeních DOMOV U BIŘIČKY a SENECURA SENIORCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, u který ještě nebyly splněny podmínky pro poskytnutí služeb, ale je zřejmé, že jsou žadatelé o službu v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc a podporu prostřednictvím sociální práce při zajištění terénních sociálních služeb a koordinaci všech aktivit, aby nebyli ohroženi sociálním vyloučením, případě ohroženi na životě nebo na zdraví. Současně bude kolegium spolupracovat při zajištění potřebné pomoci a podpory klientům sociální práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové, z jejichž nepříznivé sociální situace již vyplývá potřeba zajištění pobytové sociální služby domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem.

Náplní činností kolegia bude realizace sociální práce včetně depistáže. Kolegium se bude scházet dle potřeby (přibližně čtyřikrát do roka).

 

 Další článek