SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Muzikoterapie v SeniorCentru Hradec Králové

I v našem SeniorCentru poskytujeme klientům muzikoterapii. Klienti si tuto chvíli užili a vyzkoušeli různé nástroje.

Muzikoterapie patří mezi tzv. expresivní, neverbální umělecké terapie. Bývá využívána jako doplňková terapie k jiné formě terapie. Jejím hlavním „nástrojem“ je hudba a rytmus. Hudba je schopna vyvolat silné emoce i probudit vzpomínky na prožité události v našem životě. Ke konkrétnímu typu hudby se bezmyšlenkovitě uchylujeme s cílem usměrnit naše myšlenky, ovlivnit emoce a pocity.

Hudba je zároveň součástí kolektivního způsobu bytí s ostatními lidmi. Napomáhá pocitu blízkosti a intimity.

 Další článek