SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Naše SeniorCentrum Hradec Králové získalo Značku kvality od APSS

Tým SeniorCentra Hradec Králové převzal Značku kvality z rukou viceprezidentky  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro oblast kvality Ing. Daniely Luskové MPA, MHA. Certifikátoři hodnotí úroveň všech parametrů, které jsou pro klienty v domovech pro seniory důležité. Jedná se o kvalitu péče a partnerství mezi klientem a personálem, stravu, ubytování či volnočasové aktivity.

 

„V rámci hodnocení kvality jsou posuzovány i zdánlivé maličkosti. Jsme rádi, že díky promyšlené koncepci SeneCura dbáme na detaily, které však hrají ve výsledném dojmu důležitou roli,“ říká ředitel SeniorCentra Martin Trávníček. V oblasti ubytování je to například lednice v každém pokoji, možnost využívat vlastní spotřebiče a nábytek, polohovatelná lůžka, kvalita zatemnění či regulace teploty. Hodnotitelé ocenili rovněž vysokou kvalitu a pestrost stravy.

Náš personál věnuje značnou pozornost rovněž individuální komunikaci s klienty. „Náš tým se s nimi pravidelně schází a povídají si o životě, zážitcích z minulosti i současnosti,“ popisuje Martin Trávníček a dodává, že obyvatelé mohou využít i schránku důvěry. Důraz je také na partnerství s rodinami, od nichž personál získává postřehy a zpětnou vazbu k aktivitám v domově.

 

Nezbytnou součástí života v našem SeniorCentru jsou volnočasové aktivity a kultura, na které se certifikátoři APSS rovněž zaměřují. Prakticky každý týden se v domově odehrává větší společenská událost, kromě toho jsou v nabídce tvořivé dílny, přednášky, filmová promítání, cvičení či výlety.

 

Koncept skupiny SeneCura, včetně SeniorCentra v Hradci Králové, staví na více než 20 letech zkušeností a výzkumů.  Může se proto pochlubit celou řadou unikátních přístupů a metod péče o seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou či jiným druhem demence – od důrazu na fyzickou a duševní aktivitu až po speciální formy péče, například Snoezelen či reminiscenční terapii.

 

Předchozí článekDalší článek