SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Relaxační terapie v SeniorCentru Hradec Králové

Na naše stránky pravidelně dáváme příspěvky, které se týkají volnočasového vyžití našich klientů, ale nelze opomíjet ani klienty imobilní, nebo ty, kteří se již nechtějí účastnit nabízených aktivit. Pro ty naše vedení pořídilo unikátní pojízdné relaxační studio SNOEZELEN.

Je to sestava světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s tělesnými a psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty.

Aktivizační pracovnice může využít pro relaxaci klientů společenskou místnost, kde se klienti stimulují v malé skupince, nebo jde přímo na pokoj klienta, kde je vytvořena maximální intimita. Cílem těchto terapií je navození pocitu klidu a bezpečí, což se nám podle ohlasů klientů  úspěšně daří.

 Další článek