SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Výzkumný projekt v SeniorCentru v Hradci

V červnu loňského roku jsme nainstalovali speciální čidla pod matrace čtyř lůžek SeniorCentra v Hradci. Ty informují ošetřující personál o tepové a dechové frekvenci klienta nebo o tom, zda neopustil lůžko. Cílem výzkumu Chytrá řešení napříč kontinuální péčí o seniory (Smart Care) je snížení zátěže pro pečovatele, zvýšení kvality péče a bezpečnosti klientů a analýza jejich stavu v souvislosti s různými neurodegenerativními onemocněními a aktuálně i nemocí Covid-19. Na unikátním projektu financovaném Technologickou Agenturou ČR pracují vědci z Univerzity Hradec Králové, Ostravské univerzity a firmy Deeplab.

Snažíme se sledovat klienty s různými obtížemi a v různém stavu. Monitoruje se dechová a tepová aktivita, pobyt na lůžku, nebo jeho opuštění, neklid, využití pomůcek jako jsou antidekubitní matrace, případě úkony s klientem na lůžku. Data se sbírají na server a nouzové hlášky okamžitě přicházejí do počítače, tabletu nebo mobilu personálu. Čidla jsou umístěna v lůžku pod matrací a klienta nijak neovlivňují. Pouze personál musí přizpůsobit svou činnost při úklidu a převlékání lůžka.

Hodnoty z monitoringu poskytují souhrnné informace o měnícím se zdravotním stavu klienta a je možné predikovat zhoršení stavu nebo nástup různých onemocnění, což je příhodné zejména v dnešní covidové době. Sběr informací také zefektivňuje komunikaci mezi zdravotníky, jako je např. záchranná služba nebo urgentní příjem, kteří mají k dispozici okamžitě historii klienta.

Obrovský přínos mohou mít čidla pro zvýšení bezpečnosti klientů a zlepšení péče. Zejména informace o nepřítomnosti klienta na lůžku v noci přispívají k větší bezpečnosti, protože pády z lůžka patří u seniorů k velkým komplikacím. Personál také může lépe kontrolovat polohování klientů, a tím pádem optimalizovat prevenci vzniku dekubitů. Data můžeme navíc využít při komunikaci s rodinnými příslušníky seniorů, kteří je v současné době nemohou pravidelně navštěvovat. Snížení zátěže pro ošetřovatelský personál je další velkou výhodou nové technologie, která mnohé úkony dokáže zajistit bez zásahu lidského faktoru.

Celý projekt je plánovaný na čtyři roky a aktuálně probíhá jeho první fáze, kdy se vědci zaměřovali na úplnost dat a kontrolovali případné rozdíly např. u klasických a antidekubitních matrací. Nyní je čeká hlavně analýza dat směrem k pečovatelům, případně dalším subjektům.

Pro společnost SeneCura je klíčové, aby mohla předávat své znalosti z praxe do výzkumu, a naopak pak z výsledků výzkumů čerpat v praxi, proto od roku 2020 působí aktivně na poli výzkumu a inovací jako partner univerzitních grantových programů. V rámci odborné přípravy studentů dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové a snaží se prohlubovat spolupráci s odbornými školami zdravotnického a pečovatelského zaměření.

 

 Další článek