SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Informace k návštěvám

Vážení rodinní příslušníci,

vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci vydala Vláda ČR Usnesení vlády  ČR, kterým k 30.1.2021 stanovuje podmínky návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V návaznosti na toto vydané opatření mi dovolte, abych vás seznámil s podmínkami pro návštěvy vašich nejbližších.

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

Bezkontaktní návštěvy  probíhají stejně, objednávkový systém, včetně video-hovorů, naleznete na https://hradeckralove.senecura.cz/kontakt/ (v rámci ohleduplnosti prosím nezadávejte více než jednu návštěvu týdně. V případě, že nebudeme moci uspokojit požadavky ostatních rodin, budeme vícečetné objednávky v jednom týdnu nuceni korigovat.)

Pro výjimku ze zákazu návštěv je nutná  dohoda s vrchní sestrou emailem nebo telefonicky  v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Návštěvu lze umožnit, pokud klient domova:

(navštívit lze i COVID pozitivního klienta)

  • Je omezen ve svéprávnosti
  • Je se zdravotním postižením
  • Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitel)
  • Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění, má stanovenou paliativní péči

V případě udělené výjimky je pak pro navštěvující osobu nezbytné:

  • Podrobit se před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem v termínech, které personální kapacita domova dovolí a vyplnit přiložený dotazník

nebo

  • doložit, že nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovala RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a předložit o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokázat se občanským průkazem

nebo

  • doložit, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a předložit o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokázat se občanským průkazem

Na krátkou procházku mimo domov je možné vzít Klienta pokud prodělal onemocnění  Covid a je nutné opět domluvit s  vrchní sestrou emailem nebo telefonicky  v pracovní dny od 8 do 15 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Tým SeneCura SeniorCentra Hradec Králové

 Další článek