SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Výzkumný projekt v Hradci pokračuje i přes Covid19

Jak jsme již informovali v jednom z minulých čísel našeho SeneCura Magazínu, v našem SeniorCentru v Hradci Králové probíhá zajímavý výzkumný projekt. Společně s Ostravskou univerzitou (OSU), Univerzitou Hradec Králové (UHK) a technologickou firmou Deeplab se SeneCura podílí na projektu financovaném Technickou Agenturou České Republiky (TAČR) s názvem Chytrá řešení napříč kontinuální péčí o seniory.

Vědci z UHK a společnosti Deeplab v čele s doktorkou Jitkou Kühnovou a doktorem Richardem Cimlerem instalovali do několika lůžek speciální čidla. Ta jsou umístěna pod matrací, tudíž žádným způsobem nezatěžují klienta. Čidla informují pracovníky v přímé péči prostřednictvím jednoduchého rozhraní na monitoru počítače o tepové a dechové frekvenci. Dále personál informují, zda-li je klient v lůžku či nikoliv. Celý projekt, který je rozvržen na 3 roky, má za cíl usnadnění péče o klienty domovů se zvláštním režimem, kteří mají různou formu demence.

„Klienti, kteří jsou indikováni k monitorování, jsou vybíráni po konzultaci s vrchní sestrou a klíčovým pracovníkem. Zejména data o nepřítomnosti klienta v lůžku v nočních hodinách jsou pro nás velmi přínosná a přispívají ke zvýšení bezpečnosti klientů.“ vysvětluje Mgr. Ondřej Votroubek, ředitel SeniorCentra v Hradci Králové. Sledované hodnoty v čase dále poskytují informace o měnícím se zdravotním stavu klienta a mohou predikovat nástup různých onemocnění, zhoršení zdravotního stavu apod.

Držíme celému výzkumnému týmu palce, ať může pokračovat ve své práci i v tomto nelehkém období.“

 Další článek