SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Poděkování SeniorCentru Hradec Králové

Vážený pane řediteli,

k dnešnímu dni ukončila pobyt ve Vašem zařízení moje maminka paní Jitka Maňhalová. Chtěli bychom Vám alespoň touto formou poděkovat za příkladnou péči všech Vašich pracovníků, kteří se o maminku po celou dobu velmi obětavě a svědomitě starali, zejména pak paní Majerové a paní Bittnerové, které odvedly neskutečný kus práce a dostaly naši maminku z velmi špatného zdravotního stavu, ve kterém do Vašeho zařízení nastoupila. Je obdivuhodné co jste během několika málo týdnů dokázali.

Nevnímejte proto přesun maminky do vašeho zařízení v Chrudimi jako projev naší nespokojenosti, ale do tohoto zařízení jsme chtěli maminku umístit již od začátku. Protože však nebylo v Chrudimi volné místo, bylo nám nabídnuto dočasné umístění u Vás v Hradci Králové.

Jsme Vám velmi vděčni za Vaši pomoc a přejeme Vám hodně spokojených klientů.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Maňhal syn

Ing. Taťána Maňhalová snacha

 Další článek